voor zingeving,  spiritualiteit en ontmoeting, omdat leven meer is …

GESPREKSGROEP OVER SPIRITUALITEIT
AAN DE HAND VAN TIJDSCHRIFT SPELING

We leven vandaag in een crisistijd. Hoe we daar grip op kunnen krijgen is een open vraag. Ook binnen DE DRIE RINGEN worden we uitgedaagd om op die vraag een antwoord te vinden.
Denkend over een mogelijkheden om naar zo’n antwoord op zoek te gaan kwamen we uit bij het vormen van een gespreksgroep die in een serie van drie maandagochtenden bij elkaar komt onder leiding van ds. Kees Hollemans.

In Oktober en November 2023 zijn we dan ook onder zijn inspirerende gespreksleiding in een groep van 11 personen bij elkaar geweest om een drietal artikelen uit het tijdschrift Speling te bespreken. Na de derde bijeenkomst was er unaniem de behoefte om deze vorm van bijeenkomste voort te zetten en we zijn blij dat het is gelukt om nog dit seizoen 3 nieuwe data vast te leggen. Een terugblik op deze bijeenkomsten vindt u HIER.

Het tijdschrift Speling begon in 1948 als een blad van de karmelieten. Vandaag de dag gaat het  (vanuit de joods-christelijke traditie) op zoek naar eigentijdse vormen van spiritualiteit. Er is daarbij aandacht voor mystiek, ervaringsverhalen en de Bijbel.

Voor onze drie besprekingen zal Kees weer een aantal artikelen uitzoeken die als leidraad voor de gesprekken zullen fungeren.

Naast een algemene inleiding zullen we ook een artikel bespreken dat van te voren wordt thuisgestuurd.
Door met de groep drie keer bij elkaar te komen is er meer gelegenheid dieper op de onderwerpen in te gaan en om elkaar wat beter te leren kennen. We verheugen ons op uw deelname.

Laat u zich niet weerhouden door vervoersproblemen. Als u aangeeft dat u graag een lift heeft dan kunnen we meestal wel iets regelen!

DATUM

Maandagochtenden: 4 maart, 25 maart en 15 spril 2024

TIJD

10:00 tot 12:00 uur

LOCATIE

Socioproject, Terbruggen 16 Eygelshoven (op de markt, ingang tegenover New York Pizza)

GESPREKSLEIDER

Ds Kees Hollemans

CONTACTPERSOON

Orma de Graaf

DEELNEMERSBIJDRAGE

€ 15,00 voor drie ochtenden inclusief aangekleed kopje koffie

U kunt zich voor deze gespreksgroep aanmelden door onderstaand formulier in te vullen. Wij zullen u ongeveer een week van tevoren aan uw aanmelding helpen herinneren.

Vergeet niet op VERZENDEN te klikken. Pas als het ingevulde formulier van uw beeldscherm verdwijnt hebben wij het ontvangen.

E-mailen
Bellen