voor zingeving,  spiritualiteit en ontmoeting, omdat leven meer is …

TERUGBLIK GESPREKSGROEP SPIRITUALITEIT 1 

16 & 30 oktober en 13 november 2023: GESPREKSGROEP RONDOM SPIRITUALITEIT
Op de drie maandagochtenden van 16, 30 oktober en 13 november 2023 kwam een groep van 11 deelnemers bijeen die onder leiding van ds. Kees Hollemans een gespreksgroep vormden om samen met het brede begrip SPIRITUALITEIT aan de slag te gaan, met als vertrekpunten een aantal artikelen uit het tijdschrift Speling. Deze artikelen kregen de deelnemers vooraf aan de sessies tijdig toegestuurd.
Tijdens de eerste sessie was het thema ‘Crisis en kans in religieus perspectief’ van Frans Maas. Het onderwerp maakte al direct de tongen los waarbij ieder zich uitgenodigd voelde om te zeggen hoe hij of zij tegen de huidige toestand in de wereld aankijkt. Er werd dieper ingegaan op de perspectieven van Meister Eckhart en Simone Weil. Centraal stond de vraag of het zoeken van ‘de zin van het leven’, te weten een van de definities van spiritualiteit, niet veelal verworden is tot zoeken naar de zin van 'mijn leven’. Bij het individualisme ligt eenzaamheid op de loer.
Bij de tweede sessie werd ingezoomd op de vraag 'Mens, wie ben je?’ aan de hand van een artikel van Kees Waaijman. Leidraad was een aantal psalmen en hun kenmerken in de huidige wereld. Deze kenmerken werden verwoord als kleurlagen, zoals de kleuren van een icoon die over elkaar liggen om van binnenuit een  gloeiend licht in elkaar door te laten.  Een uitnodiging om niet al te vastomlijnd over mijzelf of de ander na te denken. Er werden 5 kleurlagen besproken: aanspreekbaar, rechtvaardig, de koning die de onderlinge saamhorigheid belichaamt, de balling die in de diepte van zijn lijden zijn koninklijke waardigheid ontdekt, en de geschapene die tot het bewustzijn komt een (mede)schepsel te zijn en zichzelf afvraagt “wie ben ik?”
Tijdens de derde en laatste sessie probeerden we het antwoord op de vraag ‘wie ben ik?’ te benaderen vanuit een artikel over Titus Brandsma: ‘Zachtmoedig en nederig van hart' van Anne-Marie Bos en een artikel over Dietrich Bonhoeffer: 'Samenleven in de crisis’ van Kick Bras. Wederom nodigden deze artikelen uit tot levendige gesprekken met veel diepgang. Er werd een puurheid benaderd van waar het in het leven echt om gaat. Hoe kunnen we het almachtige van God ervaren als het leven je laat lijden en tot verharding aanzet?
Hoewel de artikelen geenszins lichtvoetig waren ontspon zich vanaf het eerste moment een geanimeerd gesprek onder de deelnemers waarbij ieder aan het woord kwam en veel onderling respect voelbaar was.

Aan het eind van elke sessie vond men het jammer dat de 2 uren zo snel voorbij waren gegaan. De gespreksleider Kees ontving na afloop lovende woorden en op de vraag van de deelnemers of deze gespreksgroep voortgezet zou kunnen worden antwoordde Kees positief. DE DRIE RINGEN zal bekijken of er in februari 2024 een nieuwe serie georganiseerd kan worden.


TERUG NAAR GESPREKSGROEP RONDOM SPIRITUALITEIT 2

E-mailen
Bellen