voor zingeving,  spiritualiteit en ontmoeting, omdat leven meer is …

NATIONAAL PROGRAMMA HEERLEN NOORD

Heerlen-Noord kent een indrukwekkende geschiedenis en een hoopvolle toekomst. Er is veel om trots op te zijn. Die trots vormt de brandstof voor de noodzakelijke inhaalrace die door NPHN wordt aangejaagd. Want wie nu in Heerlen-Noord opgroeit, heeft gemiddeld veel minder kansen op een goed inkomen, een fatsoenlijke woning of om langer gezond te blijven dan in de rest van Nederland. 

Dat is oneerlijk. En daar gaat men samen iets aan doen.

In het Nationaal Programma Heerlen-Noord werken bewoners, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties de komende 25 jaar samen aan een betere toekomst voor Heerlen-Noord.

 Het Nationaal Programma Heerlen Noord (NPHLN), werkt er samen met bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden aan om de grote sociale achterstanden in Heerlen-Noord in te halen. Zodat het voor de levenskansen en gezondheid van de volgende generaties niet uitmaakt of je in Heerlen-Noord of ergens anders in Nederland geboren wordt. Gelijke kansen voor iedereen.

Deze inhaalrace is geen sprint maar een marathon. 

Ze vergt inzet en een lange adem van allen. Hier creërt men zelf de eigen toekomst. NPHLN werkt met 19 andere gebieden in Nederland samen in het ‘Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid’. In die 20 gebieden wonen samen bijna 1,3 miljoen mensen.

Het kan alleen maar een heel boeiende en verhelderende avond worden, over werken aan sociale rechtvaardigheid in onze eigen directe omgeving!

Het was de bedoeling dat de heer Ron Meyer, directeur van het Programma, deze lezing zou verzorgen maar dwingende onvoorziene omstandigheden hebben gemaakt dat hij verhinderd is. Hij heeft gezorgd voor een gelijkwaardige vervanger: 

De heer Victor Eurlings, die is geboren en getogen in Heerlen.
Hij studeerde International Economic Studies aan de Universiteit van Maastricht en was bijna 10 jaar werkzaam voor de Rijksoverheid op de ministeries van Economische Zaken & Klimaat, Buitenlandse Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in Den Haag en Brussel.

Sinds september 2023 is Viktor Eurlings actief als Adviseur Strategische Relaties en Fondsenwerving van het Nationaal Programma Heerlen Noord (NPHLN), een samenwerking van bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties en overheden om de grote sociale achterstanden in Heerlen(-Noord) in te halen.

Laat u zich niet weerhouden door vervoersproblemen. Als u aangeeft dat u graag een lift heeft dan kunnen we meestal wel iets regelen!

DATUM

Maandagavond 26 februari 2024

TIJD

19:30 - 21:30 uur

PLAATS

De Brug bij de Kerk aan het Tempsplein 14, Heerlen

SPREKER

Victor Eurlings (senior mederwerker NPHLN)

CONTACTPERSOON

Huib Joosten

DEELNEMERSBIJDRAGE

€ 10,00 inclusief een aangekleed kopje koffie of thee

AANMELDEN

U kunt zich nog aanmelden!

U kunt zich voor deze introductie aanmelden door onderstaand formulier in te vullen. Wij zullen u ongeveer een week van tevoren aan uw aanmelding helpen herinneren.
Vergeet niet op VERZENDEN te klikken. Pas als het ingevulde formulier van uw beeldscherm verdwijnt hebben wij het ontvangen.
E-mailen
Bellen