voor zingeving,  spiritualiteit en ontmoeting, omdat leven meer is …

VRIENDEN/DONATEURSMIDDAG 27 januari 2024

Op zaterdag 27 januari vond de traditionele Vriendenmiddag plaats, die was verplaatst van 21 oktober 2023 naar deze datum. In zijn openingswoord vroeg Leo of men nog wist waarom de Vriendenmiddag was verplaatst, en ja, het goede antwoord kwam al snel: vanwege de financiële situatie bij de Stichting Landgoed Slot Schaesberg. De brug was daarom al snel geslagen naar het dankjewel aan alle aanwezigen die helpen dat we als DE DRIE RINGEN nog steeds in staat zijn een mooi programma aan te bieden tegen lage entreeprijzen.
Met een korte terugblik op de recente activiteiten, zoals het interview met Emile Roemer, en de filmmiddag over de val van Srebrenica in aanwezigheid van een militair die destijds als blauwhelm ter plekke aanwezig was, was het tijd om middagprogramma aan te kondigen. De Limburgse zanger en schrijver Ruud Verhoeven vervulde hierbij de hoofdrol.
Dat Ruud een ervaren entertainer is, werd duidelijk omdat hij direct refereerde aan onze Gouverneur en de oorlog situatie in Bosnië. Vanaf het eerste moment dat zijn melancholische stem door de microfoon klonk had hij de bezoekers in zijn greep. Hij vertelde over zijn voorliefde voor het Franse chanson, m.n. Jacques Brel, en hoe hij tot de vertalingen in het Limburgs dialect was gekomen. Soms vertaalde hij deze liedjes letterlijk, maar hij nam ook de vrijheid om er een andere keer een totaal nieuwe tekst van te maken. Meerdere, in oorsprong Franse liedjes zouden in onze streektaal voorbijkomen, waarbij in de zaal de emotionele snaar regelmatig werd geraakt.
Toen was het tijd voor een pauze met lekkere versnaperingen en koffie, thee en drankjes. Het gebak van Orma werd erg gewaardeerd en smaakte heerlijk.
Voor Ruud weer zou optreden, droeg Marina een samenvattende tekst voor van het boek “Als ik het leven over kon doen” van Bronnie Ware. Deze Australische verpleegster interviewde veel mensen op hun sterfbed. Zij vertelden waar ze dankbaar voor waren, maar vooral ook waar ze spijt van hadden. Door nu kennis te nemen van deze punten van spijt, kun je mogelijk voorkomen om in diezelfde situatie te geraken.
Ruud pakte daarna weer de microfoon en ging in op de tekst over het levenseinde. Hij zong een liedje dat hij gemaakt had in opdracht van zijn schoonbroer die deze tekst wilde zingen voor zijn geliefden vóór hij zou overlijden door euthanasie. Ook een ander Limburgs liedje was heel ontroerend, zoals van de stoere Sjaak die zijn leven vooral een ijzige rol had gespeeld, maar die helemaal ontdooide toen hem op latere leeftijd zijn eerste kleinkind in de armen werd gelegd.
Na de pauze waarin we wederom konden genieten van koffie, thee, drankjes en hapjes was het de beurt aan Huib om de bijzondere tekst van Erich Fried op te dragen: liefde, het is wat het is.
Er volgde het laatste optreden van Ruud Verhoeven, die dankbaar gebruik maakte van het opstapje over de liefde. Zonder probleem kreeg hij de 30-tal bezoekers in de zaal aan het meeklappen en meezingen.
In zijn slotwoord deed Leo een oproep aan de aanwezigen om vooral te blijven doneren, reclame te maken en om te overwegen om jezelf als vrijwilliger aan te melden bij DE DRIE RINGEN.
Na afloop werd er nog wat gekletst en gedronken en er mochten veel complimenten over de mooie middag in ontvangst worden genomen met de centrale boodschap: goed gedaan en ga zo door!

VRIENDEN/DONATEURSMIDDAG - BEZOEK AAN HET CLEMENSDOMEIN  8 oktober 2022

Op deze zonnige zaterdagmiddag in oktober werden de Vrienden/Donateurs van De drie ringen, als dank voor hun donatie, door Huib Joosten (voorzitter van de stichting) ontvangen in Clemensdomein. Namens het Clemensdomein werd iedereen hartelijk verwelkomd door Peter Kleuters, die alle 33 aanwezigen in de loop van de middag deelgenoot maakte van zijn ongelofelijk rijke kennis van de geschiedenis en van de ontwikkeling van het Domein en zijn omgeving. Na een historische schets van de omgeving van de doorwaadbare plek van de Merkelbeker Beek, waar het Clemensdomein is gesitueerd, lichtte Peter in het kerkgebouw het ontstaan van het kerkje en het domein toe, met de reeks van zijn diverse bewoners en het gebruik van de gebouwen in de loop van de eeuwen. Vervolgens werden we door hem rondgeleid door het park en de kloostertuin, waar door de beplanting de vormen van het voormalige klooster worden gemarkeerd. Alles onder een stralend zonnetje, hoewel de temperatuur toch verraadde dat het inmiddels oktober is geworden.
De middag werd afgesloten met een lekker kopje koffie of thee met een heerlijk stuk vlaai, waarbij Peter Kleuters door Huib Joosten, namens alle aanwezigen werd bedankt voor zijn voortreffelijke presentatie. Penningmeester  bedankte nogmaals alle donateurs nadrukkelijk voor hun steun, waarzonder het voor De drie ringen heel moeilijk zou worden om door te gaan met het samenstellen van een programma met mooie, gevarieerde activiteiten. Als extra waardering wordt de Vrienden/Donateurs aangeboden dat zij het komend seizoen bij deelname aan activiteiten gratis een introducé(e) mogen meebrengen.
We kunnen terugkijken op een mooie en heel interessante middag en de Vrienden/Donateurs mogen ook volgend jaar weer een uitnodiging tegemoet zien voor een exclusieve Vrienden/Donateursmiddag.

TERUG NAAR VRIENDEN/DONATEURS

E-mailen
Bellen