voor zingeving,  spiritualiteit en ontmoeting, omdat leven meer is …

VRIEND/DONATEUR WORDEN VAN DE DRIE RINGEN

U KUNT ONS STEUNEN DOOR VRIEND/DONATEUR TE WORDEN

Wij zijn een organisatie die uitsluitend draait op vrijwilligers. Voor het organiseren van onze activiteiten zijn we volledig afhankelijk van de deelnemersbijdragen. Maar er zijn ook andere uitgaven. Daarom doen we een beroep doen op onze Vrienden/Donateurs die met een jaarlijkse Donatie ons helpen financieel gezond te blijven. 

Omdat we onze activiteiten graag laagdrempelig willen houden hebben we de afgelopen jaren onze uitgaven aanzienlijk verminderd. Dit neemt niet weg dat er ook kosten blijven stijgen en subsidies van derden inmiddels helemaal zijn opgedroogd.
Bij elkaar heeft dat er intussen toe geleid dat we onze begroting onder de huidige omstandigheden niet meer sluitend krijgen. 

Onze organisatie ontkomt er dan ook aan om de bijdrages van de deelnemers gaandeweg aan de nieuwe realiteit aan te passen.
En meer dan ooit heeft onze organisatie behoefte aan VRIENDEN/DONATEURS die ons helpen ons voortbestaan veilig te stellen.

Wij willen daarom onze Vrienden/Donateurskring graag verder blijven uitbreiden en ook U bent van harte welkom als Vriend/Donateur van De drie ringen.

Van die donaties kunnen we de overheadkosten (papier, inkt, porto etc) betalen zo proberen we de begroting sluitend te krijgen. 

Daarvoor danken wij onze Vrienden/Donateurs zeer!

NIEUWS: Als u VRIEND/DONATEUR van De drie ringen bent mag u het kalenderjaar 2023 bij elke activiteit die u bezoekt nog gratis een introducé(e) meebrengen!

We geven die erkentelijkheid bovendien jaarlijks vorm door het organiseren van een exclusieve VRIENDENMIDDAG die we kosteloos aan onze Vrienden/Donateurs aanbieden.

Voor informatie kunt u altijd met ons opnemen via het formulier hieronder, of U mag uw bijdrage overmaken op rekening NL15 INGB 0000515790 t.n.v. Stichting De drie ringen. 

De donatie bedraagt minimaal €15,00 per persoon per jaar (vanaf 2024: €20,00 per persoon per jaar), maar meer is bijzonder welkom!!

Vermeldt u bij het overmaken uw naam en adres en schrijf erbij voor welk kalenderjaar de donatie is bedoeld. Zo kunnen wij zien dat U het bent van wie we een donatie hebben ontvangen en kunnen wij u ook uitnodigen voor onze exclusieve VRIENDENMIDDAG.

MEDEDELING
Tot onze grote spijt en teleurstelling moeten wij u melden dat wij maandagavond 16 oktober het bericht hebben ontvangen dat de gemeente Landgraaf om financiële redenen met onmiddellijke ingang de stichting Slot Schaesberg heeft opgeheven en daarmee alle activiteiten heeft stopgezet. Dat betekent dus dat we gedwongen zijn de VRIENDENMIDDAG van zaterdag 21 november af te gelasten.
Op een zo korte termijn is het ons niet mogelijk een alternatief programma te organiseren maar wij gaan actief aan de slag om een andere invulling te realiseren en een nieuwe datum te zoeken zodat we alsnog onze VRIENDEN/DONATEURS een mooie VRIENDENMIDDAG kunnen aanbieden. Zodra we daarover meer weten laten we dat de betrokkenen onmiddellijk weten en maken we dat ook kenbaar op deze website.

..--ooOoo--..

Via onderstaand formulier kunt u informatie vragen of zich aanmelden als VRIEND. 

Vult u alstublieft ook dit formulier in als u voor de eerste keer geld naar ons overmaakt. 

Vergeet niet op VERZENDEN te klikken. Pas als het ingevulde formulier verdwijnt hebben wij het ontvangen.

 

E-mailen
Bellen