voor zingeving,  spiritualiteit en ontmoeting, omdat leven meer is …

HONDERDVIJFTIG LIEDEREN

We zijn heel blij dat ook dit seizoen Pastoor Marc Heemels weer een lezing voor ons wil verzorgen. Deze keer over de Psalmen.
Buiten de vier evangelies is er geen bijbels boek, waarover zoveel is nagedacht, zoveel geschreven en zoveel gestudeerd.

Een boek met 150 psalmen, door de Heilige Geest geïnspireerd, door Jezus gebeden, als dankoffer aan de Vader.Een boek met 150 liederen, met teksten die gevoelens verwoorden bij wat je meemaakt in je leven: vreugde en verdriet, verlies, verlatenheid, angst en vertrouwen.

Pastoor Heemels zal in zijn lezing een algemene introductie geven op het Boek Psalmen en wat dieper ingaan op een aantal van deze Liederen.

PSALM 133 PELGIMSLIED VAN DAVID
Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het
dat broeders ook eensgezind samenwonen.
Het is als de kostelijke olie op het hoofd,
die neerdaalt op de baard, de baard van Aäron,
die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed.
Het is als de dauw van de Hermon
die neerdaalt op de bergen van Sion.
Want daar gebiedt de HEERE de zegen
en het leven tot in eeuwigheid.

UBI CARITAS ET AMOR (naar psalm 133) Lied uit Taizé


Pastoor Heemels is pastoor in Eygelshoven en docent Bijbelwetenschappen aan de priesteropleiding Rolduc.

We hebben hem in de afgelopen jaren leren kennen als een zeer boeiend spreker, dus het wordt vast weer een prachtige avond die u zeker niet wilt missen!

Laat u zich niet weerhouden door vervoersproblemen. Als u aangeeft dat u graag een lift heeft dan kunnen we meestal wel iets regelen!

DATUM

Dinsdagavond 26 maart 2024

TIJD

19:30 - 21:30 uur

LOCATIE

Sint Jansheem, naast de Johannes de Doperkerk aan de Sint Janstraat in Eygelshoven

SPREKER

Pastoor Marc Heemels

CONTACTPERSOON

Orma de Graaf

DEELNEMERSBIJDRAGE

Vrije Gave voor het werk van DE DRIE RINGEN en u krijgt ook een aangekleed kopje koffie of thee

AANMELDEN

Liefst vóór 19 maart 2024

U kunt zich voor deze lezing aanmelden door onderstaand formulier in te vullen. Wij zullen u ongeveer een week van tevoren aan uw aanmelding helpen herinneren.

Vergeet niet op VERZENDEN te klikken. Pas als het ingevulde formulier van uw beeldscherm verdwijnt hebben wij het ontvangen.
E-mailen
Bellen