voor spiritualiteit en zingeving ... omdat leven meer is …

DE FILOSOFIE VAN PAUL VAN TONGEREN 

DENKER DES VADERLANDS 2021-2023

lezing door dr. Frans Jespers

'Denker des Vaderlands' is een eretitel die verleend wordt door Stichting Maand van de Filosofie in samenwerking met Filosofie Magazine en het dagblad Trouw. De titel wordt uitgereikt in het voorjaar en blijft twee jaar van kracht. Het initiatief wil de media verrijken met een filosofisch zwaargewicht, die de hectiek van het nieuws in een groter verband kan plaatsen.
Paul van Tongeren (Deventer 1950) is geen spectaculaire of modieuze filosoof. Zijn levensloop als docent en hoogleraar is niet schokkend en zijn boeken zijn niet sensationeel. Hij is wel een heldere schrijver en een begenadigd spreker. Bovendien is zijn filosofie vanaf zijn eerste publicaties consistent en praktisch. Zijn denkbeelden sluiten aan bij de Aristotelische en christelijke deugdethiek. Maar hij scherpt zijn ideeën ook graag aan de dwarse uitspraken van Friedrich Nietzsche, over wie hij enkele boeken heeft geschreven. Van Tongeren probeert tot nauwkeurige analyses van actuele problemen te komen, hij noemt de uitdagingen die er liggen, maar behoudt daarbij altijd een zekere mildheid. Deze menselijke maat maakt zijn filosofie aantrekkelijk.

De lezing wordt verzorgd door dr. Frans Jespers (1951). Tot zijn pensionering was hij universitair hoofddocent vergelijkende godsdienstwetenschap aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Tussen 1980 en 2000 was hij docent filosofie aan de UTP in Heerlen. Hij publiceerde onder andere over Leibniz, hedendaagse religieuze stromingen en muziekgeschiedenis. Hij is organist aan de St.-Gertrudiskerk in Wijlre.

Wij zien ernaar uit u te ontmoeten bij deze boeiende lezing aan de vooravond van de maand van de filosofie!

Laat u zich niet weerhouden door vervoersproblemen. Als u aangeeft dat u graag een lift heeft dan kunnen we meestal wel iets regelen!

DATUM

Dinsdagmiddag 7 maart 2023

TIJD

14:00 - 16:00 uur

LOCATIE

Parochiezaal HH Kerk, Hoogstraat 137a Nieuwenhagen

INLEIDER

Dr. Frans Jespers

CONTACTPERSOON

Odile Smeets

DEELNEMERSBIJDRAGE

€ 10,00 inclusief aangekleed kopje koffie of thee

AANMELDEN

Liefst vóór 29 februari 2023

U kunt zich voor deze lezing aanmelden door onderstaand formulier in te vullen. Wij zullen u ongeveer een week van tevoren aan uw aanmelding helpen herinneren.

Vergeet niet op VERZENDEN te klikken. Pas als het ingevulde formulier van uw beeldscherm verdwijnt hebben wij het ontvangen.

E-mailen
Bellen